02-03-06

Wat betreft meneer Planchez.

Meneer Planchez is onzen overgebuur van de strate in numero achte. Hij heeft veel wind in zijn broek en denkt dat hij interlectueel is omdat hij soms een keer zijn meninge schrijft op de boek van meneer Michelin die een boek heeft over de kulturele kunste van de stad van Brugge. Een deftigen boek, daar niet van, maar 't is ook geweten van meneer Michelin dat het geen gemakkelijke mens is juist gelijk Rene Planchez. Hij breekt regelmatig jeugdige opvoeringen af van het jonk volk dat soms ook eens een stiksje wilt spelen en dat hij dan zegt dat het op nietend trekt. En ook van de muziek en de fotografië dat het nooit wel is. Nu, dat gaat hier nu niet over meneer Michelin maar het is maar om een keer aan te tonen met waffere boeken meneer Planchez hem allemale bezig houdt.

Dat het hier een strate is van beurtelinks parkeren maakt dat er niet alsan geen plekke is om u ordentelijk te zetten. Er kwam ruze van want wat geschiedde. In de strate zijn er drie aangelanden met een garage waarvan ook de garage van meneer Planchez die zich rechte tegenover onze woonste bevind. Het is van iedereen geweten dat meneer Planchez een ertefretter en een binnebuk is die niet gemakkelijk is in de sociale omgange met de gewone mens gelijk wij. Fons zet gisteren de Lada een klein beetje met de neuze voor de poorte van Planchez omdat het draaien van kant was en er bijkans geen plekke elders is.

En in plekke van een keer aan de deure te bellen voor zijn meninge te zeggen maar neen want die wietewaai schrijft vandeneerste keer rechtstreeks in de boek van Mariette voor zijn ongenoegens van de parkeeraffaire te declameren. Maar ik Mariette zeg dat als ge het niet eerst wenst uit te klappen aan de deure dat ge dan ook niet vandeneerste keer u meninge moet schrijven in de boek zekers als ge schuins over de deure woont.

Fons wordt al een dag ouder en hij heeft plekke nodig voor hem te zetten met de Lada want de lada heeft geen servisch stuur gelijk de nieuwere modellen en hij draait vreende breed, zegt Fons. Maar in plekke van compassie te hebben met een oudere mens is het gemakkelijk om van u tap te maken in mijn boek, gij klunten oliebrood. Hiermee mijn meninge gezegd hebbend over meneer Planchez doet het mij deugd want het lag op mijn erte van dat geval met de lada en de poorte van meneer Planchez.

Ik wens al de bezoekers van mijn boek andere geburen toe aan den overkant en surtout dedeze van een straat van beurtelinks parkeren. Verder wil ik u allemale bedanken voor mijn gedacht te willen lezen. Een bedankinge en ook een goeienavond van Mariette en Fons.

01:28 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (18) |  Facebook |

Commentaren

*** goeie morgen Mariette
even langsgeweest om je een fijne en aangename donderdag toe te wensen
lieve groetjes !!!

Gepost door: Borriquito | 02-03-06

Proficiat Dag Mariette, Fons en Cindy,

Al rondzwerven op internet, de boek van Mariette tegengekomen!
En meteen met plezier helemaal uitgelezen.

Doe zo verder Mariette...

groeten,

Paul

Gepost door: Paul | 02-03-06

rechtzetting!! mevrouw mariette,

mag ik er U op wijzen dat ik als lesgever problemen heb met uw taalgebruik. Mijn kinderen kunnen er misschien mee lachen doch ik heb hun verboden nog langer uw "lektuur" te doorbladeren!

Ik kan mij trouwens ook goed inbeelden dat de heer PLANCHEZ, welke mij een eerbaar burger lijkt, problemen heeft met een aftandse oude lada voor zijn deur. Ze moesten dat vehikel laten wegtakelen!

Verder wil ik nog mijn medeleven betuigen met uw man Fons die blijkbaar veel te braaf is en beter een deftige vrouw zou zoeken.

Ik verwacht dan ook een serieus antwoord en dan wel in behoorlijk nederlands!!

Hoogachtend,
meester Wim

Gepost door: meester wim | 02-03-06

Gie komére Mariette, mag ik er uw gedacht nog eens op aantrekken dat ik verleden zomer én de zomer ervoor bijna dagelijks aan de deur van Mariette en Fons aan 't klingelen was voor Fons die in zijnen nof tijdens het wieden van het onkruid van Fons de radio bij hem had op de poste van de VBRO die hele dagen tjiengeltjangel slagermuziek speelt waar Fons van geniet maar stokkedoof is en zo diene radio veel te luide had gezet zodat wij in huize Planchez wel moesten meezingen met Benny Christian, Heino Cristo en Orloff, Peter. Ik kwam aan de deure van Mariette en Fons klingelen maar Mariette wildeg nog alleens nie opendoen! Later zegde Mariette in de Flash (onze superette) dat 't was van nie te kunnen horen van de belle omdat ze onder de afzuigkappe op den inox van haar kookplate aan 't frotten was , maar ik weet zeker dat het van niet willen kunnen horen was eigenlijk! En ik zou ook nog kunnen vertellen van onze reize dat we met de strate en vakantiegenoegens gedaan hebben naar Banneux in de herfst langstgeleden. Van dat ik, Planchez René, ervoor gekend ben graag naast in het zetelke vooraan naast de chauffeur te zitten voor het schoon zicht en om diene mens raad te geven omdat ik overals de weg goe weet, maar dat 't weer nie kon zijn omdat de Mariette haren Fons persé in diene miekro wilde klappen omdat hij zogezegd de bezienswaardigheden goe kendegge. Ja goendag, we waren nog maar de ringk van Brugge gepasseerd en hij wist al niet meer wat vertellen en lag de ganse rit in slape terwijl ik naast Mathilde Bommarché mocht zitten waarvan iedereen weet dasse naar soepe stinkt. Nu, ik gaat 't er nie over hebben. Ook tonne kwam ik 't uitklappen aan uw deure, maar ge wilde weer nie opdendoen. Zogezeid verteldegge je achteraf dat uwen frigo 'toch zo ronkt dat ge niks meer kunt horen van mensen die aan de belle komen hangen'. Thérèse van de gazettenwinkel zegt het ook dat ge goed kunt koméren op uwen boek, maar nooit waarheid schrijft. Zelfs nie dat ik eigenlijk de strate wil bij malkander houden maar dat gij alles moet koméren op uwen boek. Allez, 't is een keer gezegd, maar sans rancune... Gaat Fons morgen meer naar café The Corner voor tegader met mij de duiven te lossen? Slaapt goe éé, groetjes!

Gepost door: René Planchez | 02-03-06

Zeg Mariette 't Is nog nie ingewikkeld genoeg dat diene 'meestere Wim' der em ook nog moe mee bemoeien. Seffens go we d'r in geheele nie mèr aan uutgroaken. Wo bemoeit diene mens em eigenlijk mee? En wien is dadde? Ken je gie da?

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 02-03-06

De gastvrouwe Om te zeggen dat het geen avance zal zijn aan meneer planchez van hem te willen verdedigen met een valselijke verdachtmakinge van Mariette en ook van Fons van de reize naar Ieper op de ottobus. Ik Mariette beschouw de zakens als zijnde afgesloten omdat er met zo'n volk niet te klappen valt en het gerecht zal zijn werkinge wel doen, zegt ook Fons die gebeld heeft naar de vredenrechter in verband met de ruze van de Lada en ook naar het commmiteit van meneer Marsjaal van de kinderechten voor de aanklacht van de verwaarlozinge van twee kinders van schapen en ook van zijn hond van meneer planchez.
Tevens een terechtewijzinge voor meester Wim van Mariette dat hij hier de schoolmeester niet moet komen uithangen want mijn tale is otentiek aan de tale van stijn streuvels die ook lesse gaf aan de kinders en dat hij zijn kinders niet azzo op de boek van mariette moet doen lezen als 't nie wel is van mijn tale. Ge moet ze maar de knack of de standaard doen lezen als het u niet aanstaat.
Voor de positieve reacties nietend dan bedankingen van mijzelven met name voor meneer borikito en ook meneer pol de zwerver alsook Hypoliet Arend die ik ook ervan verdenke dat hij hem soms ook tevele zou durven moeien. Maar niet gelijk meester wim en meneer planchez.

Gepost door: Mariette | 03-03-06

Awel Mariette.... Ge hebt eens goed uw gedacht kunnen zeggen...soms moet er eens iets van het hart.
Het is wat met die parkeerproblemen, ze maken het een mens zo moeilijk op de dag van vandaag.
Marriette ik wens u nog veel plezier met uwe boek om er eens goed uw gedacht in te schrijven.
Groetjes van Marian.

Gepost door: Marian | 03-03-06

* Seg mariet, wa nen hetfretter is die rené, en dan leis ik die kommentaar van da schaulmiesterke da wa aan te merke ij oep ons taal, dattem in de broes ga woenen, dan verstatterem niks nie mie van, dagskes nog,merci veut kreuske

Gepost door: kathy | 03-03-06

Ja zeg Sorry hé Marrietjen als ik u en uwen Fons gekwets heb, ge moogt mij da nie kwalijk pakken maar ik ben de laatsten tijd nie in mijnen haak? Uwen gebuur, Menere Urbain, mag morgen voorlezen uit zijnen boek op een feest van Menere Michelin in de Biekorf bibliotheke, en ik ben nie gevraagd alhoewel da'k serieus m'n beste doe om den cultuur in Brugge met den grond gelijk te maken in den boek van Menere Michelin. Da steekt hé, maar ge hebt gelijk ik mag dat op u niet uitwerken. Wreed excuses van René en Julia aan Mariette en Fons van hierover.

Gepost door: René Planchez | 03-03-06

Uwe Lada Dag Mariette,
Chantal van de straat hier é! Ik wil nu niet vervelend gaan doen, en allerminst mijnheer Planchez in zijn gelijk stellen, maar ik 't moet me van 't hart dat uwe Lada soms zodanig geparkeerd staat dat hij me belemmerd van veilig en wel over te steken... Even goeie vriendinnen, hoop ik? Groetjes van Chantal

Gepost door: Chantal | 04-03-06

Awel ja Ge ziet wel dat ik niet den enigsten ben die vandeneerstekeer in den boek komt reclameren, hé.

Gepost door: René Planchez | 04-03-06

mé ne zonnige lach kommik u ne goeie zatedag wense, veu au en den hiele batteklank da, houfda goe!

Gepost door: kathy | 04-03-06

:) Vind het gewoon prachtig om te lezen

Gepost door: Ann | 05-03-06

Tegenwoordig Lieve mevrouw Mariette,
Tegenwoordig gaat dat vaak zo, van het schrijven in plaats van aanbellen. Jammer is dat. Maar toch mag u zich bedenken dat als die plankmans niet was komen schrijven, wij lezers alhier niet van uw fijne verhaal op de hoogte zouden zijn.

Gepost door: nka | 05-03-06

Planchez mis? Hebt ge den planchez misgeslagen binst ge precies niks meer gebrouwen hebt sinds diejen oekase?

Gepost door: Ecluse | 05-03-06

*** Met veel moeite even komen bijlezen want skynet heeft weer zijn kuren... Alvast een rustige nacht toegewenst. Veel liefs van Lucky

Gepost door: Lucky | 06-03-06

*** goeie morgen Mariette
een fijne en aangename maandag je toegewenst
de groetjes aan Fons !!!

Gepost door: Borriquito | 06-03-06

De gastvrouwe Een wellevende bedankinge voor de vele hartverwarmingen van de meningen in mijn boek. Het is een beetje moeilijk geweest van 't weekeinde voor te schrijven in mijn boek maar het zal nog al een keer minder gemakkelijk gaan zegt ook Fons die zijn knieë heeft gestuikt aan den achterste gardeboe van de lada. Gelukkig geen schade aan onzen auto en fons heeft nu een slunse rond zijn knieë met algipan. Hij mankt gelijk dat zijn been af is, de indelijkse trunte.

Gepost door: Mariette | 06-03-06

De commentaren zijn gesloten.