01-03-06

Het geval van de monture van de bril van Mariette.

Wegens dat Fons hem op mijn bril heeft gezet staat mijn monture in een achte en kan ik weinig in mijn boek schrijven. Wel was ik er niet van gediend dat meneer Rene Planchez (van hier schuinsover) in mijn boek zijn meninge zeide over dat Fons de lada van Fons en Mariette voor zijn garage had gezet omdat het veranderen van kant was en omdat de plekken hier niet overlopen qua plekke.

Maar ik zal daar vanavond in 't lank en in 't breed over schrijven op mijn boek als ik mijn montuur were heb van de opticien Frans Halezwijn van op de plekke en dat ik dan een keer mijn meninge ga vertellen over meneer Planchez want hij peist verzekers dat hij het al is omdat hij soms een keer schrijft in de boek van meneer Michelin van de vlaamse kunste te Brugge en omstreken.

Mijn vele fans van heinde en verte zullen nog een beetje patience moeten hebben voor deze meninge van Mariette die dat dan vanavond rond ten elven zal in haar boek zetten. Ook een bedankinge voor u patience vanwege Fons.

17:17 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Commentaren

De Lada Ge moogt mij dat nie kwalijk pakken nie Mariette. Heel de strate klapt over uwen Lada van Mariette en haren Fons. 't Mocht een keer naar buiten gezegd worden hé over dien auto. Iedereen van de gebeurs doet hier zijn best om de straat een beetje zicht te geven maar op ulle kunnen we blijkbaar nie rekenen. 't Is gelijk met de lotjes van Domus Dei die ge ook nooit wilt kopen of de stylo's van de Damiaanaktie. Meneer pastoor is er nog nie goed van. Ik wil hier niks mee zeggen, maar ge moogt zo aan uzelven nie altijd peizen. Allez, maar mijn meninge blijft onder ons hoor. De goen avond nog éé. En wilt ge morgen uw Laatste Nieuws gazette van vandaag eens komen brengen? Ik zou ze graag eens lezen, en gijle hebt ze toch al gelezen, en dan moet ik er gene kopen. Allez, houd ulle kloek éé!

Gepost door: René Planchez | 01-03-06

* straffe gast die rené, geft em er van langs zenne, wa poast die kloefkapper he, zonde van avve bril, kunde giene nieve koepe? eu schoe montureke? dag he

Gepost door: kathy | 01-03-06

De gastvrouwe Maar als ge denkt van er azzo van af te komen, meneer Planchez, dan zijt ge er ook nevens voor de moeite want ik zal u dan eens uw situatie uitpluizen voor de lezers van mijn boek achter dat ik vanavond van de repetitie van het koor kom en de paster heeft het ook gezegd dat het moet gedaan zijn met al u verdenkingsmakingen van Mariette en Fons zij die op de parochie vele doen voor dommesdei en meneer damiaan (god hebbe zijn verbrokkelde ziele, van die mens) en dat het ook een gezeid mag zijn van al u grote manieren van de boek van meneer Michelin dat ge wel weet van de boek van de name van de burgemeester moenaert alhiere. Maar ook tevens een bednakinge voor mijn vriendinne van de zonne die ook alweer in mijn boek schreef en haar gedacht zeide van meneer Planchez. Bedankt van Mariette.

Gepost door: Mariette | 01-03-06

fons die heeft ook nen bril nodig om te zien waar ie gaat zitten...
groetjes

Gepost door: dingske | 01-03-06

Fons heeft hem op mijn bril gezet Beste Mariette,
Je schrieft: "Wegens dat Fons hem op mijn bril heeft gezet staat mijn monture in een achte." Wat heeft Fons ip joen bril gezet, misschien? Pas ip, je moet do mee opletten, met zukke zinnen, want ik en e ki ieverans gelezen (nie bie joen, wè): "Dit is een historie van een boer die hem afspeelt op het land..." Verstoa je wat da 'k willen zeggen, Mariette? Pienlijk é, zukke zinne...
Ja, ja... 't is dikkels zoe moeilijk vo nie verkeerd verstoan te worden.
Toet te noaste ki, é
Drs. Johan Arend Happollati

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 02-03-06

De commentaren zijn gesloten.