28-02-06

Een dalinge wegens omstandigheden.

Er is ook een belangerijke dalinge geweest van de lezers van mijn boek binst het weekend van mijn verblijf in de klinieke maar dat is verzekers te wijten aan 't feit dat Fons er niet vele aan dood heeft gedaan binst mijn afwezigheid op de boek. Ik ben wel vreende content dat mijn boek vandage niet genomineerd is voor een dalinge wat betekent dat Mariette weer stijgt in d'achtinge van de vele lezers van haar boek en de foto's van Fons, zegt Fons.

Er zijn klachten geweest van mijn vorige meninge dat ik een foute had gemaakt in mijn tale in het woord boek op het laatste meer 't was een foute zonder dat ik er stille bij stond.

Fons heeft stijve schone onderlijvekes gehad van het merk Michelle Omer en dat dat elders nievers te krijgen is dat merk zeiden ze bij Destroopere.

't Waait hier wel enorm vandage maar dat is meer een gedachte voor een boek over 't were dan in de plaats voor een plekke op Mariette haar boek dus mochten er mensen zijn met een boek over het were dat ze mij het dan een keer schrijven in mijn boek in verwachtinge dat ik dan eens in under boek mijn meninge van het were schrijf. Bedankt van Mariette.

Hierbij ook nog een speciale attentie voor de mensen die in een strate van beurtelings parkeren wonen dat het vandage veranderen is van kant, zegt Fons.

17:43 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Van het incident met de supappe van de opel.

Ik was vandenochtend al van te zevenen wakker want Cindy moeste haar haar drogen in de badkamer omdat ze naar Brussel moet naar meneer Picart in verband met haar contractverlenginge en geruchte dat ze zij alsan maakt dat een mens er dikwijls wakker van schiet. Het is ook vanwege de aangrenzinge van de badkamer aan de kamer van Fons en Mariette dat het een storend effect heeft op mij in mijn slape, al dat geruchte. En 't is alsan 't zelfde maar Fons lag te snurken dat de nachtlampe der van beefde en azzo was twee keren lawijt dat het horen en zien bijkans vergink en waardoor ik van den eerste keer uit mijn slape geraakte.

Een keer dat ik wakker ben moet ik uit mijn bedde want ge hebt mensen die under dan nog een keer draaien maar ik kanne dat niet. Ik zeide dus in mijn eigen ik gaan opstaan en misschien een keer nog eentwadde in mijn boek schrijven op tinternet. Ik wil mij zetten op dien band van de opel kadet van Maurice en zette ik mij niet te kloefe met mijn gat op die supappe zekere. Er gink een scheute door mijn lijf dat ik er aardig van wiere. Want mijn gat is nog altijd mijn tere plekke binst de genezinge van mijn lavement en de buize.

Van die ruzie van de missies is dat ook weer in orde geraakt omdat achter een besprekinge de prijs van de bierbon en een draai aan het rad (altijd prijs) zal gezet worden door zuster Verbeke zonder haar te moeten aantrekken van de reste van 't missiecommiteit. Magda gaat haar dan meer aantrekken van de organisatie van de pannekoeken en de kaffie en azzo was iedereen content.

Ik ga dan vanachternoene met Fons achter nieuwe onderlijvekes want hij zit er rats deure door zijn andere. Ik peinze van een keer te gaan kijken naar Destroopere (niet van de lukken maar van de kledijen voor haar en hem) want dat is daar vreende te doen van prijs dat ge er ook nog geraakt met het pensioen want Cindy wil nietend afgeven omdat ze zegt dat ze bijkans nooit thuis is. De gloeiende kalle.

Mocht ik nog tijd hebben vanavond dan zal ik misschien nog een keer eentwat schrijven van de strate hier. De mensen zijn daarvan gediend dat ze een keer in mijn boek mogen staan in de meningen van Mariette op d'eerste bladzijde van mijnen cahier. Verders rest mij nog allene een bedankinge van Mariette voor de lezers van mijn boek alsook mijn dankbaarheid voor de mensen en ook voor zij die niet op mijn beok geraken vanwege geen aansluitinge op tinternet.

15:33 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

27-02-06

Dat Mariette were thuis is en nog zeer heeft aan haar gat.

Beste bezoekers van mijn boek. Ik, Mariette Courgette ben hier eindelijk were. Het is wat geweest daar in de klinieke voor de lavement en dan de buize in mijn gat. Ik zal proberen van te vertellen van wat er gebeurd is binst de medische ingrepe van de lavement.

Mariette moeste dus op een brancard gaan zitten op mijn knieën en met mijn gat in de lucht. Ik was gegeneerd dat mijn kaken er gloeiende rood van stonden, niet van mijn gat maar van mijn eigen kaken. Binst mijn gegeneerdheid heeft den doktoor nietend te verletten en hij schuift daar mijn mens een buize in mijn gat de dikte van een pulle haarlak.

Dat spel begint te lopen en ik voele een warme massa in mijn derms vloeien. Een gewaarwordinge die rare deed en ieverans gelijk gelijkte op een omgekeerde diarree. Als ineens het gebeurt, het drama van de buize. Het achterste van dien brancard slaat almeddekeer toe, ik stuik rechte naar beneden tegen de vloer met een boenk dat ze allemaal hoorden tot ver in de omtrek. Ik Mariette lage daar wiesterkapele tegen dek.

De zuster komt binnen gevlogen van het geruchte en ze zegt 'gaat het madam' en ik zeg dat het gaat maar dat ik gelijk een nijpend gevoel aan mijn gat heb. De zuster bekijkt mijn gat en ze zegt dat het niet moeilijk is want dat er nog een ende buize in mijn gat zit dat ze er niet uitkregen omdat die buize veels te diepe zat.

Ik heb daar dan nog tot vanochtend met die buize in mijn gat gelegen omdat de doktoren in congé waren. Door een geluk van god heb ik die buize er rond ten elven zelve uitgescheten van de gevolgen van dat lavement zegde de zuster.

Ik ben nu were thuis maar ik kan nog niet te lange in mijn boek schrijven vanwege nog altijd ferme ambetante steken aan mijn gat. Het is gelijk dat ze met eentwat in mijn gat kotteren. Gelijk dat die buize daar nog inzit maar dat is een vals gevoel maar ik voel het algelijk toch maar.

Ik wil wel een bedankinge doen aan de mensen die mij via een geschrifte in mijn boek een goeien afloop van de kwestie met de buize wensten en ook een speciale bedankinge gaat uit naar Fons voor zijn draaïnge van mijn liedje van de velo waarvan ik veel steun heb gekend binst mijn genezinge.

Alsook een merci vanuit mijn herte voor Maurice van drie huizen verder waarom dat hij mij een binnenband van een opel kadet ter schenkinge heeft gegeven om op te zitten zodat mijn gat geen druk heeft. Bij deze ook aan iedereen bedankt van Mariette.

14:33 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

25-02-06

Een aanvraginge voor een spoedig herstel

Beste luisteraars, dit is een aanvrage vanwege Fons van Mariette voor een plaatje voor Mariette om haar een spoedigen herstel te wensen voor haar verblijvinge in de klinieke van die buize in haar gat en ook van haar lavement.

Het is een liedje van een velo dat Mariette gaarne hoort als ze naar de radio van Fons luistert.

Bedankt voor iedereen van de boek van Mariette voor ook een keer te luisteren vanwege Fons van Mariette en dat ge allonder moet duwen om een keer te luisteren. 

DUWT HIER VOOR EEN BELUISTERINGE

15:34 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

24-02-06

De mislukte poginge van meneer Urbain.

Ik, Mariette, heb daarjuist meegedaan aan de recordpoginge van meneer Urbain voor zijn boek maar 't is daar deerlijk mislukt vanwege een te weinig aan volk en dat bewijst ook dat mensen niet meer te vinden zijn voor te helpen aan de verwezenlijkinge van recorden. 't Is spijtig van zijn mislukkinge maar 't is daar nietend aan te doen.

't Gaat wel stijf luide hiernevens en hij is lelijk aan 't doen tegen zijn eigen, meneer Urbain. Vandaar dat ik hem een steunende bedankinge wil geven en ik zegge dan ook bedankt van Mariette meneer urbain.

23:30 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

Tijdelijke ongeschiktheid van morgen

Vanwege een zware darmoperatie (een lavement) zal ik, Mariette Courgette, niet beschikbaar zijn op mijn boek voor morgen gedurende de dag. Fons zal proberen om zovele mogelijks de extreme gevallen te arrangeren maar ik wete van tevoren dat hij vele minder arlert is dan ikzelve op dat gebied mede ook omdat het eigenlijk zijn boek niet is.

Steuningen en sollicitaties voor de ingrepe moogt ge in mijn boek zetten en dan zal ik dat morgenavond als ik were ben van mijn lavement lezen ter ondersteuninge van mijn genezinge.

Een goeien avond ook gewenst aan zij die mijn boek gedurende de latere uren nog zouden bekijken of mij een bezoek zouden brengen.

PS: Onze katte heeft het verzekers betrapt van ons Cindy maar ze zit nu ook al met diarree. En ik zitte volledig verstopt vanwaar de reden van mijn darmingrepe.

17:09 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Van de ruze tussen Magda en Mariette en het ontstaan

Hoe dat azzo gekomen is van die woordenwisselinge met Magda van Voncke Scheppers en mijzelve dat de mensen mij vragen om dat eens op mijn boek te zetten wat daar ollemolle gebeurt is op dien dag.

 

Awel, ik moet misschien eerst een keer den toestand van mijn dam uitleggen want mijn dam overhelt verschrikkelijk naar beneden wat de woekeringe van een moslage bevordert. En zo'n moslage dat geeft dikkels een soorte veraderlijke gleddigheid. 

 

Ik heb daar al dikkels meneer Moenaert over geinterparleerd die de burgemeester van brugge en alsook de ommestreken is en dat ge ’t anders niet zoudt weten bij wie dat ge daar voor moet zijn om te vragen om u dam effen te leggen. Maar menere Moenaert was dan juist een niere geamputeerd en die mens had geen tijd om met mijn dam bezig te zijn want hij had nog geen miserie genoeg aan zijn hoofd, zei madam Sophie, de directiesecretaresse van menere Moenaert aan de telefong.

 

De situatie van mijn dam is vreende gevaarlijk. Manse vliere die met een looprek gaat vanwege een flubiet aan haar kuitebeen dat nu ook overgeslegen is op haar linkse knieë ligt bijna iedere keer tegen dek als ze passeert aan mijn deure in die mate dat ze nu zelfs altijd aan den overkant passeert.

 

Maar wat gebeurde er nu in ’t begin van de weke dat ik mij zo dul heb gemaakt, zult ge verzekers u afvragen als lezer van mijn boek. Awel, ik sta dus mijn lattestoren af te kuisen als ineens daar passeert Magda van Voncke Scheppers. Binst dat ze passeert zegt ze langst haar neuze weg, Mariette, zegt ze, uwen dam ligt zodanig gleddig met die moslage dat het hier lijk ’t groeningemuseum is en hoe dadde gij dat geen keer geen beetje opkuist. Die franke zurkeltrutte weet nochtans maar al te goed dat ik sedert die affaire met mijn nieuwe heupe geen dams meer mag kuisen en dan krijgt ge dat azzo in uw aanzichte geslingerd dat ge dan denkt waaraan heb ik dat hier verdiend. Dat raapt zelf van een helen dag geen stro van d’aarde met haar Poolse kuisvrouwe in ’t zwart maar wel haar hele dagen aantrekken van andere menages.

 

Pas op, 't is bij mij alene nie zulle. d’Andere mensen zeggen het ook van haar bemoeizuchtiginge en dat dat bijkans niet meer te doen is met zo’n franke bette in de strate.

 

Ik heb gezegd, Magda, zegde ik haar, als ge algauwe uw tote niet houd dan ga ik mijn dam een keer afkuisen met u pruike, gij venijnige pruime dat ge zijt! Ze draagt zij een pruike sinds dat ze een keer al haar haar kwijt was vanwege een schedelziekte waar we eigentlijk nooit ’t fijne hebben van geweten in de strate. Ze was vreende in haar gat gepekt vanwege mijn verwijzinge naar haar pruike maar ik zeg altijd, ik ga mij niet laten doen, ik Mariette.

 

En azzo zijn wij sindsdien in ruzie maar ge gaat dat nog wel horen aan mijn asem, dat Magda van Voncke Scheppers nie mijn beste vriendinne is.

13:48 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Beschouwing van mariette van het huwelijk en de sigarre van Fons.

Bepaalde mensen die mijn boek lezen spreken mij aan in schone bewoordingen van hun eigen tale voor het feit dat die foto van Fons aan de ijzertorre van Diksmuide toch niet gemaakt is met een sigarre van Panter in zijn totement en dat ik dat nieuws inderdaad moet bevestigen als betreft het hier geen sigarre van Panter dat hij op dat moment smoorde.

Dat was een wilde havanna die Fons gekocht had ter ere van de vieringe van de aankoop van zijn nieuwe winterklakke die hij tevens via de foto laat bezichtigen alhier rechts op mijn boek.

Hij heeft verdimme de schijterije had achter heel dat geval van diene havanna dat hij bijkans den email van de pot scheet dat zijn strale zo krachtig was van den afloop. Ge moet een keer met zo'n klunten oliebrood op u dak zitten opgescheept. Ik ben er ik wel mee. Maar het huwelijk belet mij van te verleggen. 

11:47 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Spreekverbod

Een mens verwacht dat allemale niet op tinternet maar er zijn speciale verenigingen met een name in de wereld van de boeken die daar hele studies van maken van welke boeken vele en welke boeken weinig bezocht worden. Ik viel vandenochtend haast achterover toen ik in 't snotje kreeg dat mijn boek vermeld is in de categorië 'Beste evolutie van de week'. Ik sta daar met mijn boek op de zesde plekke en Fons (die er weer helemaal door is) zegt dat dat niet moeilijk is als ge in uw boek zijn foto's opneemt. Seffens een peer tegen zijn bakkes! Is dat algelijk een blagaai als hij begint.

Ik zal mijn aangekondigde vertellinge over het tegader komen van de top van de missiekring bij madam Magda niet kunnen zetten in mijn boek omdat eerwaarde zuster Verbeke gevraagd heeft om het nog stille te houden vanwege het feit dat het nog niet helemale uitgeklapt is tussen haar en Vivianne van 't rad (altijd prijs).

Maar vanachternoene ga ik dan eindelijk een keer tijd hebben voor die vertellinge te placeren van Magda van Voncke Scheppers als dat zij haar moeide met de staat van mijn zulle omdat Fons toch gaat biljaarden in café 't Gistelhof.

Ik moet ook magerie een keer bij Santippe geraken met mijn haar want zondag is er een gezongen jaarmesse van Wiliam van schrijnwerkerije De kezelaere die nog ons dak vermaakt heeft en ik zit met een brokke uitgroei. Da's ook al een heel ende geleden maar Fons heeft nog de facture liggen. Misschien later ook nog een vertellienge over ons dak want we hebben daar onze pere mee gezien met dat dak, in den tijd.

10:16 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-02-06

Dat ik nu naar mijn bedde ga.

Er gaan daar veel mensen misschien slecht van slapen maar ik heb nu echt d'essentie niet meer voor nog veel in mijn boek te schrijven en morgen komt ook alhier. Ik heb wel de archief van de foto's aangepast op de aanwijzinge van Fons die eigentlijk de fotograaf van de familie is. Hij wilde hem dus persé hem bemoeien met mijn lei out en hij bleef zagen en neuten zolange tot dat die foto's erop stonden.

't Is een foto van zijn sigaren en van de Lada van Fons en Mariette. Zelve mag ik niet meer rijden omdat ik een paar jaar geleden een nieuwe heupe ben gestoken en dat ze daar ambetant gingen van doen van de verzekeringe en van de premie die moeste verhoogd worden. Maar 't was aan under gat want we betalen al genoeg zei Fons. En ik mochte dus niet meer rijden.

Ik ga dan morgen een soorte verslag doen van Magda en hoe wij daar vanachternoene op de kaffie zijn ontvangen van Magda. Dat mens kent er eentwat van van volk te ontvangen want er stonden verzekers vier soorten koeken voor bij de kaffie. Nu, 't was niet vele geen avance van al die koeken want achter een half uur was 't ruzie met zuster Verbeke over de prijs van de bierbons en van een draai aan 't rad (altijd prijs).

En dan ga ik nu naar mijn bedde en ik wens alle lezers een goede nacht en ook een goeden avond nog aan dedeze die nog op zouden blijven. Nog een goeien avond van Mariette. 

 

22:48 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Een brokke de preute af

Ik ben moe vandage. 'k Ben gelijk een brokke de preute af. Ik moest vandenochtend naar een begravinge en dat was ten negenen en ik moest al te zevenen uit mijn bedde en Cindy was gisteren maar te vieren geland. Ze had gelijk een brokke een vliege in haar oge. Dan kan een keer gebeuren maar 't ergste vanal is dat het miden de weke is en dat ze momenteel omstandigheidsverlof heeft vanwege haar regels maar dat ze dan algelijk op café gaat vind ik erover. Ik heb haar gezegd dat dat moeste gedaan zijn omdat dat mijn meninge was en 't enige dat ze zei was dat ik een oude zage was. En mens blijft daarvoor op tot te vieren en dan krijgt ge zo'n dingen naar u kop geslingerd.

Ondertussen heb ik dan eerst mijn boek bekeken om te weten als der mensen al in mijn boek hadden geschreven en 't was al were van dadde dat er vijf mensen hun meninge hadden geschreven. 't Zijn vooral vrouwen die in mijn boek schrijven en ze klappen elk hun eigen tale. En dat is ook omdat de mensen weten dat iedereen bij Mariette zijn eigen tale mag klapen als hij zijn meninge zegt in mijn boek. Ik heb die mensen dan ook met een bedankinge were geschreven op mijn eigen boek want ik ben nog niet tot in hun boek geraakt.

Meneer den doktoor is hier daarjuiste geweest en Fons heeft een kopvallinge en een brokke van een opkomende griep maar 't is nog een chance bij een onchance dat het niet een varieteit van de griep van de vogels is waarover dat er zovele te doen is in 't nieuws.

Vanachternoene is er een bijeenkomste van de misienaaikring bij Magda van Tjenne en ze verwacht ons tegen ten enenalf. Ik heb beloofd om een cake te bakken dus ik zal nog mijn werk hebben. Misschien dat ik dan vanavond nog een keer met mijn boek kan bezig zijn want 't is toch voetbal op den TV en ik ben daar niet zot van. 

11:54 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

Dat ze er gelijk al van weten.

't Volk in 't dorp begint er gelijk al van te weten, van mijn succes met mijn boek. Toen ik vanachternoene bij Monne Prostat achter de gazette en twee dozen Panters sigarillokes voor Fons ging kost ik mij gelijk niet van den indruk ontdoen dat ze allemale naar mij stonden te kijken. En ge ziet dat dan hé. Er zijn er die u dat jeunen, dat ge bekend zijt, en er zijn er die u dat misjeunen. Ik heb gedaan gelijk dat mijn neuze bloedde. Naar dedeze die het mij jeunen heb ik een goeiendag geknikt en van d'andere deed ik juist gelijk da'k ulder nie zag.

Ik weet dat er veel van de mensen die mijn boek bezoeken inzitten met Fons. Er zijn teferente mensen die vragen hoe dat het met hem is. Fons steekt dat gelijk een beetje in zijn hoofd. Hij heeft gelijk de doeninge van iemand met grote manieren. 't Is gelijk of dat het zijn boek is, sommige momenten. Aan den andere kant is hij wel nog geen 100%. Nog geweldig veel draaïngen en alle vijf voeten naar zijn hoofd tasten. Ik peins dat we morgen den doktoor gaan mogen bellen als zijnen algemenen toestand niet voor verbeteringe vatbaar is.

't Is t'hopen dat Cindy daar algauwe is want ik zou naar mijn bedde willen gaan en de kalle heeft van z'n eigens weer haar sleutels laten liggen. Ge zoudt dat van tijd toch met under hoofd tegen de muur kwakken, dat jonk volk van vandage.

00:53 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

22-02-06

Een plage

't Zal niet voor vandage zijn van naar de Molecule te gaan. Fons zijn hoofd sloeg vandenochtend open en toe en als hij rechte staat dan voelt hij hem spuigachtig. Fons zegt dat het verzekers een plage zal zijn. We gaan dus moeten wachten tot achter zijn plage van naar de Molecule te gaan.  

Als ik vandaag door mijn waste en mijn strijk geraak zal ik dan eens een boekske open doen over Magda van Voncke Scheppers. Zjaloes dat ze is dat ik nu een blog heb binst dat zij nog alleens geen computer in haar kot heeft staan. De zurkeltrutte zal wel weten hoe late dat 't is als ik haren boek hier eens open leg.

Ik ga nu eerst een keer Fons zijn kurses gaan pakken. 't Kot zal weer te kleine zijn als dien thermometer in zijn gat moet. Venten dat zijn juist gelijk kleine kinders als ze een brokke niet goed zijn.

11:16 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

21-02-06

Bijkans geen tijd van asemen.

't Is hier nogal de moeite geweest vandage. Ik heb bijkans geen tijd van asemen gehad. Fons ligt in zijn bedde met zeer in zijn hoofd van een helen dag naar mijn blog te zitten kijken. Een optalidong of twee in zijn achterdeur en met een pulle naar zijn bedde. Hij verstaat dat niet dat ik al zoveel mensen heb die mij komen bezoeken alhier en eens afkomen en ook eens hun gedacht zetten in mijn boek en ik moet zeggen dat de meeste mensen zeer erg te klappen zijn over mijn blog. Ik probeer zoveel mogelijk de mensen ook eens op hun boek te gaan bedanken omdat ze zijn gekomen maar er kruipt daar meer tijd in dan ik had gepeinsd, aanvankelijk. Maar ge moet u niet gedezusioleerd (dat ge er dus niet moet achter kijken, maar ik peins dat dat niet juist geschreven is) voelen en iedereen blijft van z'n eigens zeer welkom om ook eens in mijn boek zijn gedacht te zeggen aangaande mijn tale en mijn inhoudelijke beschouwingen van het leven.

't Is t'hopen dat Fons er tegen morgen door is want we zouden normaal een keer tot aan de Molecule gaan achter een keu voor Fons en dan daarachter een tasse kaffie met een pannekoeke. 

18:58 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Politieke mening van Mariette (deel 1)

Mens toch, beziet dat hier liggen. Twee euro eenhalf voor een pakske versche kervele. 't Is al dat ge 't hoort! 't Is tegenwoordig al even diere. In den tijd smeten ze de kervel achter uw kop. Da was azzo op den buiten, ge liep gij rond en er werd vanalles achter uw kop gesmeten. En nu moet ge al goed kijken om nog een keer eentwaarsten een boer te zien. Sinds dat de kiekens besmet zijn geraakt en de europese commissies vanalles in de pap te brokkelen hebben is 't groensel vele verduurderd en zijn de boeren massaal gestopt met boeren. Dat is vanwege een gebrek aan sponseringe van de regeringe en de invloed van de europese parlementairen. En dus zeg ik, mariette courgette, dat dat moet gedaan zijn met al die regels. Da was mijn eerste politieke inzending en er zullen er ongetwijfeld nog een heel deel volgen want er is geen avond da'k naar 't nieuws niet kijk op de vtm.

17:08 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Horloge

Wij hebben hier daarjuiste nogal een schete gelachen, Fons en ikke. Gisteren is menere Urbain (den InTelleCtueel van 't gebuurte) hier geweest om mij 't helpen met d'installatieaffaires van mijn blog. Zegt meneer Urbain op een bepaald moment, Mariette, zegt hij, moet er daar een horloge op staan, op dat blog. Ik peinsde in m'n eigen, zo'n montere op uw blog, da's juist maar goed om u hele dagen op te winden en ik heb dus zo'n horloge gerefuseerd.

Daarjuist komt Fons in mijn keuken en hij zegt, Mariette, zegt hij, ik peinze dat uw horloge op uw blog nietjuist staat. Ik zeg, een horloge? 'k Heb ik geen horloge op mijn blog laten zetten. Wij van z'n eigens tegader dat blog gaan bekijken en me ziele, mijn horloge stond verkeerd. Hij stond op drieenveertig na den twaalven 's nachts! En 't was verdimme rond de noene.

Wij hebben daar proberen aan te prutsen maar we vonden dat niet om dat juist te zetten. Ik zegge tegen Fons, 'k ga naar meneer Urbain bellen en juist op dat moment komt ons Cindy naar beneden en ze kijkt een moment mee en ze zegt almeddekeer, 't is geen keure staat die horloge niet juist, 't is uw teller, ma.

Maar leute dat wij daarmee g'had hebben.

13:26 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (11) |  Facebook |

't Begint te komen.

't Was met moeite kart na den achten of ik had al bete. Een reactie van de madam van de fotografie die mij succes wenste. Rond ten negenenalf dan were een bericht van een brokke van een spanjaard, maar dendezen betrouwde ik lijk geen 100%. 'k Ben vriendelijk gebleven tegen die mens maar afstandelijk.

Ons Cindy is daarjuist thuisgekomen met een borstvallinge. Hoesten en lelijk doen, 't was de moeite. Fons van z'n eigens vandeneerste keer in den aanslag met de vickx om haar borst in te wrijven maar 't was aan zijn neuze. Da'k hem van tijds niet moste tegenhouden, 't schaap was allang en ceinte.

11:28 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

Nog stille

't Is nog stille op mijn blog. Het is kwart na de zessen en ik zit al vanaf zes uur vandemorgen achter mijn computer maar helaas zijn er nog geen reacties. Fons zit te lachen gelijk een paptaart aan onze keukentafel. Den hartelozen. In plaats van mij moed in te spreken en te zeggen dat het wel zal beteren zit die wietewaai mij uit te lachen.

Seffens ben ik er niet meer want dan moet ik achter commissies maar ik denk van rond ten tienen were te zijn.

08:52 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

De foto's

Zegt Fons tegen mij, zoudt ge er algelijk geen foto van onze Cindy opzetten, op uw skyweblog. Ik vond dat een goed gedacht. Ik zeg, 'k zal er vandeneerste keer de hele menage opzetten. Onze Cindy is verkoopster in een boetiek en haar hobby's zijn fitnessen en aquarellen. Van die schilderijen in waterverf maken. Zot dat ze zij daarvan is. Fons is eerder een biljarder. En ik crocheer kleren voor de missies. En azzo hebben wij elk onze bezigheden. Ge zult ons nog wel leren kennen.

00:33 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

't Spel zit op de wagen.

'We zijn er mee weg,' zei ik aan Fons, 'vanaf heden zijn wij de bezitters van een skyblog.' Fons is mijn vent, mijn halve trouwboek, gelijk dat de mensen dat zeggen. De mensen zouden beter hun mond houden want dat lult maar een uur in het rond en 't trekt nooit op niet veel. Moest ge alles geloven wat de mensen zeggen, ge zoudt wel te doen hebben.

'Wat gaat gij daar allemaal opzetten?' vroeg Fons.

'Een beetje vanalles' zei ik.

'Hoedadde vanalles?' vroeg Fons.

Jongens toch, azzo tetteren algelijk, dacht ik toen ik Fons azzo hoorde tetteren. 'Ge zult dat wel zien als ik eens goed op dreef ben' zei ik, en daarmee was de kous af. Als dien ouden schurftigaard peinsde da'k het al aan zijn neus zou hangen, hij was er lelijk nevenst.

Momenteel ben ik van z'n eigens nog niet goed op dreef. Ge leest dat. Dat klinkt nog niet gelijk het zijn moet. Dat heeft nog een verschen asem nodig. Maar dat komt. Ik klop er wel eens nevens, op dat machien met al die letters, maar normaal kan ik klaar en duidelijk mijn gedacht zeggen.

Ik ga morgen dus mijn eerste vertelling lanceren. Magda van Voncke Scheppers peinst verzekers dat ik dat azzo zal laten dat ze me gisteren langs haar neus weg kond deed dat mijn dam gelijk niet proper lag. Wacht tot morgen, 'k zal ik dan eens haar vuile waste buiten hangen. Houdt al maar een langen draad gereed.

00:10 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |