24-02-06

Van de ruze tussen Magda en Mariette en het ontstaan

Hoe dat azzo gekomen is van die woordenwisselinge met Magda van Voncke Scheppers en mijzelve dat de mensen mij vragen om dat eens op mijn boek te zetten wat daar ollemolle gebeurt is op dien dag.

 

Awel, ik moet misschien eerst een keer den toestand van mijn dam uitleggen want mijn dam overhelt verschrikkelijk naar beneden wat de woekeringe van een moslage bevordert. En zo'n moslage dat geeft dikkels een soorte veraderlijke gleddigheid. 

 

Ik heb daar al dikkels meneer Moenaert over geinterparleerd die de burgemeester van brugge en alsook de ommestreken is en dat ge ’t anders niet zoudt weten bij wie dat ge daar voor moet zijn om te vragen om u dam effen te leggen. Maar menere Moenaert was dan juist een niere geamputeerd en die mens had geen tijd om met mijn dam bezig te zijn want hij had nog geen miserie genoeg aan zijn hoofd, zei madam Sophie, de directiesecretaresse van menere Moenaert aan de telefong.

 

De situatie van mijn dam is vreende gevaarlijk. Manse vliere die met een looprek gaat vanwege een flubiet aan haar kuitebeen dat nu ook overgeslegen is op haar linkse knieë ligt bijna iedere keer tegen dek als ze passeert aan mijn deure in die mate dat ze nu zelfs altijd aan den overkant passeert.

 

Maar wat gebeurde er nu in ’t begin van de weke dat ik mij zo dul heb gemaakt, zult ge verzekers u afvragen als lezer van mijn boek. Awel, ik sta dus mijn lattestoren af te kuisen als ineens daar passeert Magda van Voncke Scheppers. Binst dat ze passeert zegt ze langst haar neuze weg, Mariette, zegt ze, uwen dam ligt zodanig gleddig met die moslage dat het hier lijk ’t groeningemuseum is en hoe dadde gij dat geen keer geen beetje opkuist. Die franke zurkeltrutte weet nochtans maar al te goed dat ik sedert die affaire met mijn nieuwe heupe geen dams meer mag kuisen en dan krijgt ge dat azzo in uw aanzichte geslingerd dat ge dan denkt waaraan heb ik dat hier verdiend. Dat raapt zelf van een helen dag geen stro van d’aarde met haar Poolse kuisvrouwe in ’t zwart maar wel haar hele dagen aantrekken van andere menages.

 

Pas op, 't is bij mij alene nie zulle. d’Andere mensen zeggen het ook van haar bemoeizuchtiginge en dat dat bijkans niet meer te doen is met zo’n franke bette in de strate.

 

Ik heb gezegd, Magda, zegde ik haar, als ge algauwe uw tote niet houd dan ga ik mijn dam een keer afkuisen met u pruike, gij venijnige pruime dat ge zijt! Ze draagt zij een pruike sinds dat ze een keer al haar haar kwijt was vanwege een schedelziekte waar we eigentlijk nooit ’t fijne hebben van geweten in de strate. Ze was vreende in haar gat gepekt vanwege mijn verwijzinge naar haar pruike maar ik zeg altijd, ik ga mij niet laten doen, ik Mariette.

 

En azzo zijn wij sindsdien in ruzie maar ge gaat dat nog wel horen aan mijn asem, dat Magda van Voncke Scheppers nie mijn beste vriendinne is.

13:48 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Ferme mokke Verdimme Mariette! Mocht je Fonske daar nie in de buurt z'n 'Dag Allemaal' zitten lezen, ik kwam u gelijk een tong draaien... Ferme mokke!

Gepost door: René Planchez | 24-02-06

De gastvrouwe. Verschoninge, menere planchez, maar mijnen Fons leest de story omdat wij dat zo gewone zijn van doen en ge moet niet peinzen dat ge mij gaat binnendoen met vuile manieren want ook ik Mariette leze soms de brugsche boeken en dan wordt ik ook wel geware dat gij te doen hebt lmet jan en alleman van dien boek en ook niet in de laatste plekke met Willy Bille die mij ook eens heeft geprobeerd van binnen te doen maar langs mijn email waardoor ik een blokkage heb moeten uitvoeren in mijn bestanden van mijn boek. Mochte Fons dat hier lezen, 't zou wel zijn van Fons. Maar toch een bedankinge dat gij in mijne boek hebt geschreven van Mariette en de groeten op uwen boek van brugge en ook van Mariette en van Fons.

Gepost door: Mariette | 24-02-06

*** zet is int vervolg ne iemer kout water geriet, kunt da permaleur over hèr botte kappe as ze nogis passeirt, zal dan wel rap afgekoelt zen, khem ok gesien dage me eu tof bakske ret, alee tot nogis

Gepost door: kathy | 24-02-06

De gastvrouwe. Zijt maar zeker madam Kathy, als ze dikkels peinzen van met Mariette de zot te houden of vuile manieren uit te steken dan kennen ze Mariette niet. 't Is nog geen seks genoeg op al die boeken zegt fons ook binst dat hij die dingen controleert. Nog een bedankinge dat ge in mijn boek hebt geschreven dat ge met mij inzat en dan nog morgen mijn lavement. Bedankt van Mariette.

Gepost door: Mariette | 24-02-06

De commentaren zijn gesloten.