24-02-06

De mislukte poginge van meneer Urbain.

Ik, Mariette, heb daarjuist meegedaan aan de recordpoginge van meneer Urbain voor zijn boek maar 't is daar deerlijk mislukt vanwege een te weinig aan volk en dat bewijst ook dat mensen niet meer te vinden zijn voor te helpen aan de verwezenlijkinge van recorden. 't Is spijtig van zijn mislukkinge maar 't is daar nietend aan te doen.

't Gaat wel stijf luide hiernevens en hij is lelijk aan 't doen tegen zijn eigen, meneer Urbain. Vandaar dat ik hem een steunende bedankinge wil geven en ik zegge dan ook bedankt van Mariette meneer urbain.

23:30 Gepost door Mariette Courgette | Permalink | Commentaren (12) |  Facebook |

Commentaren

*** proficiat met je vermelding op de startpagina van de blogs Mariette
het beste je toegewenst vandaag met je lavement
groetjes

Gepost door: Borriquito | 25-02-06

Heerlijk! Ik geniet van Uw vlaams, het is net of ik U echt hoor praten.
Ga zo door, het is erg plezant.

Gepost door: EllyvanAmstel | 25-02-06

Urbain Alpain Ge moogt u niet laten vangen door Urbain hé Mariettejen. 'k Heb den indruk dat hij u voor zijn kar aan 't spannen is, ten kosten van uzelven en uwen deerlijken gezondheid. Rust maar een beetjen moksken. Zal ik commissiekes voor u gaan halen terwijl Fons naar zijn kaartersclubken is? Allez, enkel voor te klappen zulle. Maakt dat Cindy'ken ook thuis is, dan breng ik mijn oude jong zoon Fideel mee.
Allez, stel 't nog wel hé Mariettjen.

Gepost door: René Planchez | 25-02-06

mariette 'k vinne kikke dadde gij da nog goe doet om hier zoa alle doagen te kommen schrijv'n. 'k zei kik nu van 't westvlaomse moar 'k verstoa ui geschrift wew.
doe moar goe voort.
proficiat voor ui prestoase

Gepost door: annemie | 25-02-06

Andersies gin nieuws of vesche leugens ! Beste Mariette
Verget da mo van die recordpoginge. We goan da loater nog e ki doen en je moe mo zeggen tegen Menère Urbain dat je dat e bitje vroeger moe zeggen, zodoanig dat iedereen e bitje recloame ka moaken. Andersies gin nieuws of vesche leugens. O ja, past mor ip da je nie van jezelven tjoerelt oz ze da lavement steken. 'k Mosten gister me m'n dochtere no 't hospitoal vo eur wratten te loaten uutsnien en ze kraagt do toch wel een appelflauwtje, zekere? Wit je wa da ze eur do gegeven en vo toet eur zelven te kom'? Coca-Cola, Mariette ! Wist je gi da, da ze da in d'hospitoals geven an menschen die tegen dek goan?
Mariette, 'k weten da 'k stief plat schrieven en dat er menschen gon zien die da ier totaal nie kun' lezen, mo 'k zien wreed an 't oefenen vo m'n proefschrift over 'De Teleurgang van de West-Vlaamse Dialecten'.
Toe loater é, joengsje!
Drs. Johan Arend Happollati

Gepost door: Drs. Johan Arend Happollati | 25-02-06

ow een foutjen 'k bedoelde dak NIE van 't westvloamse ZIJ.

Gepost door: annemie | 25-02-06

ontdekking Dank zij de vermelding op de startpagina joen blogske ontdekt. Allé, kzal ier wa mjir moetn komn. Tis leutig moek zegn. Doe zwo vwort!

groetn tien* van ip de boere butten, concreter van ip ut pattateveld

Gepost door: tien* | 25-02-06

*** Ik ben ook via de startpagina hier eens komen lezen. Was me da plezant. Ik kom terug op bezoek zene. Nog een goe weekend hé.

Gepost door: Crisje | 25-02-06

::: een heel goede zaterdagnamidag u toegewenst , en ik ga u 1ding verzekeren de Chinese maffia zit hier voor niets tussen tis gewoon voor de leute want ik zie dat u dat graag maakt ewel morgen gaat ge zien met welke snellen dat ik in mijn kot zit
Groetjes Jeske

Gepost door: Jeske | 25-02-06

** ha Marietje,kzen hie wéé-al is,en wa zien ek, d'ieste blad, proficiat zenne, kwillekik ma is informeire na a dermkes, zitte ze da nog en roemmelttet ni al te veul? avve fons is toch wa ant heulpe he, alleé ne goeie inslag en da'k nog veul over au kan leize, dag van die van de zon

Gepost door: kathy | 25-02-06

Fons van Mariette Het is hier nu een keer met Fons van Mariette van haren boek op tinternet. Ik moeste zeggen van Mariette dat ze afziet omdat er zo'n buize van 't lavement in haar gat geschoten is en dat ze daarvoren nog tot morgen zal moeten blijven want dasse in de weekeinde geen buizen uit 't gat halen omdat de doktoren een beetje moeten kunnen rusten ook.

Mariette was er stijf van aangedaan datter zovele mensen met haar inzaten en ik heb ook gezegd, ik zegde, Mariette zeide 'k ik, ge zult daar aan gewone moeten geraken dat ge nu gekend zijt van uwen boek en dat de mensen dan willen weten van de situatie van u gezondheid en al zo'n dingen. En ze zat zij daar op die panne al kijkende naar mij te schijten en te blèiten t'hope. Z'Is zij vreende gevoelig, mijn Mariette voor een schommelinge in hoe dasse zij haar voelt.

Ik dank iedereen en ook jan en alleman voor de reactie en nog een speciale bedankinge van Mariette voor te schrijven hoe dat met haar gaat in haren boek. En ook bedankt van mij, van Fons (van de foto's op de boek).

Gepost door: Fons van Mariette | 25-02-06

Geschrift Awel Fons, doe Mariette de groeten en ook aan u Fons van de foto's van René Planchez, den overgebeur veel groeten voor jullie.

Gepost door: René Planchez | 25-02-06

De commentaren zijn gesloten.