24-01-08

De verwordinge van een nakend einde (door Mariette Courgette - kopiereet)

Buurtcomité

Middelerwijl op het Mariettecongres: 'Waar zit ze zij algelijk in, die gloeiende kalle!'
 

Het zoude verzekers goed kunnen zijn dat de lezers en lezeressen van de boek van Mariette verzekers peinzen: 'maar waar zit ze zij in, die gloeiende kalle!' edoch Mariette peinst er ernstig aan voor te stoppen met haar boek mede daar de beproevinge soms groter is dan de vreugde als ik een geschrift op mijn boek laat geworden.

Pakt in dat geval de levenswandel van Fons van dewelke Mariette al talrijke malen met een betraand wezen heeft moeten berichten en dat het in vele menagen geen waar zoude zijn. Als Mariette in overschouwinge daarnevens bijvoorbeeld het voorbeeld van Firmin Verscheure (bijgenaamd de zibbedibbe) bekijkt die van zijn vrouwe Magda (bijgenaamd de gendarm) geen stap buiten de deure mag zetten zonder voorafgaandelijke toestemminge dan mochte Fons algelijk van geluk klappen en tevens zijn handjes t'hope leggen van met azzo een slore gelijk Mariette getrouwd te zijn. Het ware met Magda generlei het geval geweest.

Maar goed, het is azzo en het gaat niet veranderen want die met een alcoholist getrouwd is weet dat het hemde nauwer is dan de rok en den toog breder dan de keukentafel, gelijk dat mariette het altijd in bittere bewoordinge een plaatse geeft in haar leven. Soms is het leven van Mariette gelijk een trein die vertraginge heeft en dat ge niet kunt bevroeden hoelange dat het nog zal duren eer den trein de statie benadert laat staan dat ge zoudt weten wie dat er allemaal op dienen trein gaat zitten teware dat ge het van op voorhand zoude weten wat soms ook wel een keer gebeurt. Gelijk dat mijn zuster tongs soms zegt in voorbereiding van een bezoek, dat ze tongs met den trein van ter halven negen zal arriveren. En ge moogt gij dan op u kop staan maar te negenen staat ze zij dan voor mijn deure en ze noemt Adèle en ze is dertig jaar jonger dan Mariette vanwege dat het een achterkommertje betreft.

Mariette is dusdanig een brokke in een weemoedige stemminge tevens omdat ze momenteel aan 't lezen is in een boek van Louis-Ferdinand Céline dewaffere 'Reis naar het einde van de nacht' is benaamd en van dewelke Mariette de kloten verstaat (om het maar een keer plat te zeggen) maar waarbij binst de lezinge Mariette toch surtout een zwaarwichtige gevoelinge treft vanwege de feiten die door Céline worden beschreven als zoude het in het leven alsan de zelfste mensen zijn die voor den boel moeten opdraaien. Awel, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette, diene mens had een overschot van gelijk. Het komt Mariette trouwens voor dat Gerard Reve verzekers ook Céline heeft gelezen en dat Gerard aldus de mostaard algelijk eentwaarsten heeft gehaald. Waarbij tevens moet gezegd worden dat Mariette noois azzo zoude klappen, azzo van 'het komt Mariette voor' maar dat ze het wel een keer geestig vind van een keer azzo eentwadde te gebruiken van menere Reve. Het is dan ook uit oogpunt van Mariette vreende jammer dat menere Reve op seksueel vlak een Grieksen draai aan zijn doeninge geeft want ze zoude zij anders een keer kunnen schrijven naar die mens om eventueel bepaalde overpeinzingen een keer te delen.

Ook alweder vertrouwelijke zakens zijn alhier gebeurd mede dat Virginie Stampaert met haar zondagse frak is blijven haperen aan de roltrap in de C&A vanwaar een vreende lelijke scheure de gevolgen waren. Ik zeide nog, Virginie, zeide Mariette, oe dadde gij u algelijk niet naar Oosjang achter uw kledij begeve want er zijn daar geen roltrappen maar Virginie zeide ook dat haren vent Firmin het hem niet kan permiteren van als Vlaams nationalist achter kleren te gaan naar Vrankrijk. Het is algelijk eentwadde te zeggen met de tale alhier in ons land en dat er daar algelijk azzo van geklapt worde in de politieke belevinge van vele politieke staatshoofden alhier aanwezig maar wel nog alsan geen regeringe. Dat ze mosten hun wedde worden belet zolange dat de formatie op geen feitelijkheden berust, 't zoude rap gedaan zijn met rüze maken. Maar wat avance dat de koe draagt enen bril als het veulen niet komen wil.

Edus en tevens, beste lezers en lezeressen van de boek van Mariette peinst Mariette er vreende ernstig over na voor haren boek te stoppen mede daar Mariette ook vind dat ze niet genoeg reacties krijgt van de lezers. Een keer zeven of een keer tiene maar noois gelijk op andere blogs honderd en der deure... Vandaar dat Mariette haar beslissinge van te stoppen of van voort te doen een bevestiging zal krijgen naar gelang van de reacties op deze meninge van Mariette. Als er tegen te naaste maand (24 februari) geen honderd reacties of er deure staan stopt Mariette met haar boek. Wetende hiermede de latte stijf hoog te hebben gelegd verblijft Mariette in een ordentelijke edoch nijpende spanninge aangaande u taltrijke reacties.

Het weze gezeid en men zegge het voort, alsmede tevens een bedankinge aan menere Sander Van der Maelen die op zijn vreende schoon bemeten boek een verwijzinge liete geworden naar de boek van Mariette dewelke hem daar dankbaar voor ware, ware het niet dat er geen reacties waren op de link in kwestie waardat menere Sander vaneigens nietend koste aan doen. Wat ook tevens wijst op de feiten dat het tevens ook elders en eigenlijk nieverans een vetten is qua reacties want ge moet er tijd voor hebben, voor al dat reageren. Mede ook tevens mijn bedankinge aan de persoonlijke regageerders alsmede aan zij verbonden aan de menige fankluppen die Mariette alreeds rijk is maar dat ze er vet mee is, gelijk dat Fons hem liete ontvallen midden een ferme familiale rüze betreffende een rosbief die een brokke te fel gebakken ware.

19:17 Gepost door Mariette Courgette in Actualiteit | Permalink | Commentaren (19) |  Facebook |

28-10-07

Van de kwestie van de vlaggen en dat het tevele kan zijn ook

Beste lezers van de boek van Mariette alsook de blinden die helaas verstoken blijven van lezinge maar zekers niet vergeten worden door Mariette van de boek zijzelve.

Het is juist gelijk alsdat er heden een vreemde microbe zich van onze strate bemeesterd heeft. In ene keer is dat hier een plage geworden van vlaggen uit de ruiten van de bovenste verdiepingen der woningen te hangen. Vlaggen van allerhande aard dan nog dewelke het niet gemakkelijk maakt van van enige symbolistische gelijkenisse te klappen. Aldus heeft tevens Mariette er een radinge naar wat er allemaal aan het gebeuren is teware dat de mensen het zien op den TV en dat ze het achter doen, gelijk dat Fons zijn conclussie der feiten ten berde brochte.

Fons miekte hierbij een verwijzinge naar Flavie en Stongsje Paelinckx dewelke een Turkse vlagge aan ulder venster bevestigd hadden. Zogezeid als een steunbetuiginge aan de regeringe van Turkije maar ze klappen alleens geen Turks. Stongsje bevestigd zich taalmatig met moeite in het West-Vlaams en ge kunt hem dan nog bijkans niet verstaan vanwege een vals gebit (gekocht via EBaaj voor 34 euro verzendinge inbegrepen) dat alsan weggewere schuift in zijn bakkes als hij klapt.

Bij Gilbert van Carrettes (heeltergangs verkeerd binst den oorlog) hangt er vaneigens een vlaamse leeuw (aan alle kanten gescheurd) ten teken van de drang naar afscheuringe van Vlaanderen van het Walloonse volk ten zuiden van ons land. Ik zegde hem nog, ik zeide, Gilbert, zeide ik, hoe kanne 'k ik mij nog naar Oosjang begeven met een overgebuur die tegen de Walloonse bevolkinge is waarop dat Gilbert zeide, Mariette, zeide Gilbert, Oosjang ligt in Frankrijk en da's heel wat anders. Fons heeft tongs later op de kaarte een verifieringe gedaan en Albert hadde het gelijk aan zijn kant. Oosjang ligt in Frankrijk. 't Is allemale niet meer zo vreende simpel met dien euro tegenwoordig.

Triene Preute hangt met een reclamevlagge van Meubelen Weba door haar ruite omdat ze haar stoelen in haren livink vernieuwd heeft en omdat ze de meubels in kwestie in solden hadde gekocht in de Weba. In plekke van zo'n dingen stille te houden, de gloeiende kalle!

Tone Van Dussel was vaneigens ook present want dendezen hadde zelve een vlagge gemaakt met een geschrift in koeien van letters dewelke luidde: 'Leve de Zoo van Antwerpen alsook dendezen van Brussel' Ik zeide hem nog, ik zeide, maar Tone algelijk, er is in Brussel geen zoo maar Tone zeide dat hij het parlement wilde zeggen dewelke kloe mij niet geheel duidelijk ware maar waarover Fons dienaangaande zeide dat het nog zo slecht niet gevonden ware van Tone.

Maar bon, tot zoverre het geval van de vlaggen in de strate. Het is in die mate erg dat er eigentlijk niemand een vergunninge heeft voor een vlagge te hangen. Nog een sjanse dat Mieltje Kleppe (van de gebuurtepolitie en bijkans met pensioen) een oogske toenijpt want het zou anders de moeite zijn van de verbale processies.

Verders heeft tevens Cindy gebeld voor te vragen of wij nog leefden. Ik zeide, Cindy, zeide ik, 't is niet aan u moeder om een teken van leven te laten geworden en we hebben wij u algelijk azzo niet opgevoed dat ge bijkans een half jaar niemendalle van u moet laten weten waarop dat Cindy zeide dat er eentwadde tussen ware gekomen waarop Fons langs zijn neuze weg vroeg tussen wadde dat er eentwadde ware gekomen. Ik zeide Fons dat hij moeste zwijgen want dat het een klappenance betrefte tussen moeder en dochter waarop Fons zijn veste en zijn keu pakte en aanstalten maakte om naar café Vespa te gaan teneinde competitieritmiek op te doen voor het komend plaatselijk kampioenschap driebanden.

En azzo zit Mariette were allene vanavond. Maar 't mesant niet want ik heb nog een hoop werk. Mariette heeft namelijk een laptop gekocht op Ebaaj en dat spel is hier gisteren geleverd. Heden avond zal Mariette haar dientengevolge op den laptop smijten om te kijken hoe het allemale marsjeert.

    

19:48 Gepost door Mariette Courgette in Actualiteit | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |